SECURITY-Tools bvba hanteert strenge normen om uw klantengegevens te beschermen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en worden nooit aan derden verkocht.

Deze verklaring geldt voor alle natuurlijke personen die klant of toekomstig klant zijn van SECURITY-Tools bvba. Deze verklaring geldt niet voor rechtspersonen (bedrijven).
De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw bestelling. Zij moeten een strikte beroepsdiscretie in acht nemen en alle voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens nauwgezet opvolgen

Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, email-adres worden enkel gebruikt om uw bestelling te kunnen verzenden. Deze gegevens worden enkel doorgegeven een het bedrijf dat instaat voor de verzending naar uw verzendingsadres. Het is ook mogelijk dat uw verzendingsadres wordt doorgegeven aan de fabrikant van een veiligheidsproduct als dit product rechtstreeks van de fabrikant naar de het verzendingsadres van de besteller wordt gestuurd.

Particuliere klanten die heel veel aandacht besteden aan hun privacy, kunnen producten zoals kluizen of andere beveiligingsproducten, ook altijd anoniem aankopen op onze burelen te Lokeren.

U krijgt op basis van bestellingen via deze webshop nooit achteraf commerciële aanbiedingen of publicitaire boodschappen op basis van de door u meegedeelde gegevens. Indien U toch achteraf iets ontvangt waarmee u niet gediend bent, dan kan u hiervoor mailen naar info@security-tools.be

Sinds 25 mei 2018 is in Europa een nieuwe regelgeving van kracht die uw persoonlijke gegevens beter beschermt: de General Data Protection Regulation (GDPR). Uiteraard treft SECURITY-Tools alle maatregelen om deze regelgeving nauwgezet toe te passen.

Wij verwerken uw gegevens enkel wanneer we daarvoor een geldige rechtsgrond hebben zoals de verwerking van een bestelling (contract) tussen de besteller en SECURITY-Tools bvba
Zoals de wet het voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens, betreffende onder andere: raciale of etnische afkomst / politieke opvattingen / godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap van een vakvereniging / genetische eigenschappen/ gezondheid / seksuele voorkeuren /  strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien / biometrische gegevens.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zo weet u of en in welke mate zij uw persoonlijke levenssfeer respecteren.

Recht op inzage en recht op verbetering
U heeft het recht om op elk ogenblik kennis te nemen welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij van deze persoonsgegevens gebruikmaken. Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren.

Recht op te worden vergeten
U heeft het recht SECURITY Tools te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We mogen wetteglijk gezien uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden, namelijk uw bestelling. Concreet onderscheiden we een retentieperiode en een archiveringsperiode.

1) De retentieperiode is de maximumperiode van gebruik van uw gegevens voor een specifieke verwerking. Na die periode deactiveren wij uw gegevens. Gegevens van mensen die nog
geen klant zijn van ons, bewaren we maximaal een jaar. Bepaalde gegevens hebben een uiterst korte retentieperiode. Bijvoorbeeld de bestelling van certificaatsleutels waarbij een certificaat moet worden doorgemaild. Die informatie wordt onmiddellijk gewist na de afwerking van de bestelling.

2) De archiveringsperiode vloeit voort uit onze wettelijke verplichting of uit de juridische noodzaak om uw gegevens als bewijs te bewaren na afloop van de retentieperiode. De gearchiveerde gegevens zijn nog enkel toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren, voor een controle door een bevoegde autoriteit (zoals de fiscale administratie) of voor een interne controle (audit).

SECURITY TOOLS bvba
Mosten 13
B-9160 Lokeren
Tel +32 (0)9 395 20 35
Email : info@security-tools.be