CREONE Sleutel ManagementCREONE Sleutelmanagement systeem

Deze producten zijn te maatwerkgericht en te uitgebreid wat betreft mogelijkheden om te verwerken in een webshop. Als U interesse hebt in de systemen, stuur dan een mailtje naar info@security-tools.be. U wordt dan vrijblijvend gecontacteerd door een daarvoor speciaal opgeleide CREONE verkoopsingenieur die met U de mogelijkheden zal bekijken, afhankelijk van uw wensen.

Voor meer informatie:
https://www.kluizensite.be/creone-sleutelmanagement-systeem.html

Lastenboektekst voor architecten, studieburelen, etc.:

Productbeschrijving Sleutelbeheersysteem

Electronic Key Management System :

Het sleutelbeheersysteem zal minimum geleverd worden met volgende eigenschappen :

 • Enkel die sleutel, die toegewezen is aan een welbepaalde gebruiker, mag ontgrendelen en vrijgeven worden.
 • Een klavier met scherm zal gemonteerd worden hetzij in de kast zelf, hetzij rechtstreeks op de muur.
 • Het moet mogelijk zijn om binnen eenzelfde systeem zowel vergrendelde als niet-vergrendelde sleutelposities te combineren. Bij de niet vergrendelde sleutelposities zal een geluidsalarm weerklinken als een persoon die geen recht had op deze sleutel, deze toch uitneemt.
 • Het systeem moet in de toekomst zeer simpel uitbreidbaar zijn per 14 sleutelposities.
 • De sleutellijsten moeten in hoogte verstelbaar zijn, zodat de afstand tussen de verschillende sleutellijsten variërend kan zijn binnen eenzelfde kast.
 • De sleutelringen moeten beschikbaar zijn in minimaal 6 verschillende kleuren. Deze kleuren moeten ook in de software terug te vinden zijn, om een optimaal overzicht te garanderen.
 • Als een gebruiker inlogt op het systeem, zal deze gebruiker toegang krijgen tot de sleutels die aan deze gebruiker gelinkt zijn.
 • Er moet een combinatie mogelijk zijn binnen eenzelfde systeem om te werken met zowel vrije sleutelposities, als vaste sleutelposities. Dat wil zeggen dat op voorhand kan worden geprogrammeerd of een sleutel op eender welke positie terug gehangen mag worden, of dat dit op een vaste positie in de kast is. Dit alles is zonder meerprijs, inbegrepen in de standaard software.
 • Er moet een mogelijkheid bestaan om een sleutel in 1 kast uit te nemen, en deze in een kast op een andere locatie terug te brengen. Al deze kasten moeten gecentraliseerd zijn binnen hetzelfde systeem. Deze functie is standaard en inbegrepen in de standaard software.
 •  Op het display moet na het inloggen altijd zichtbaar zijn wie op dat moment de eventueel ontbrekende sleutel(s) heeft.
 • Het systeem zal geleverd worden met een gebruiksvriendelijke manier om het IP-nr, Netmask en Gateway in te stellen, rechtstreeks op het display. Hier is geen externe set-up of IP-converter voor nodig.
 • Via het klavier en het scherm moet het mogelijk zijn om te zoeken naar sleutels door middel van de sleutelnaam in te toetsen. Er moet dan aangegeven worden waar in de kast (deur/rack/positie) deze sleutel zit, of welke gebruiker deze in zijn bezit heeft.
 • Een alarm zal klinken zowel bij foute handelingen als bij het te lang open laten van de deur (vrij instelbaar)
 • Het alarmgeluid dat de kast geeft moet vrij instelbaar zijn in tijdsduur. Deze moet ook te connecteren zijn met een extern alarm.
 • De mogelijkheid bestaat om de oplossing rechtstreeks aan de wand op te hangen, zonder gebruik te maken van deuren en/of kasten (indien gewenst).

De software van het sleutelbeheersysteem zal minimum geleverd worden met volgende eigenschappen :

 • De software is gebruiksvriendelijk, en zal sleutels/gebruikers en sleutelgroepen op een zeer duidelijke manier beheren. Het linken van gebruikers aan sleutels of sleutelgroepen moet op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier gebeuren.
 • Indien in de toekomst een extra “cliënt-software” moet worden geïnstalleerd (een pc die connectie maakt met de centrale server, waarna deze ook de sleutelkast kan beheren), kan dit door de klant zelf volledig kosteloos gedaan worden. Er mogen dus geen extra licentiekosten of dergelijke hiervoor gevraagd worden.
 • De gebruikers, groepen en sleutels worden duidelijk en overzichtelijk weergegeven in een aparte kolom voor elk van hen.
 • Zowel de gebruikers, groepen als sleutels kunnen makkelijk doorzocht worden door middel van een zoekbalk boven de desbetreffende kolom.
 • Het moet mogelijk zijn om binnen elke sleutelgroep apart een tijdsschema te programmeren welke er voor zorgt dat op gekozen momenten tijdens de week de sleutels die zich in deze groep bevinden al dan niet beschikbaar zijn.
 • Er moet binnen de software de mogelijkheid bestaan om een grafisch overzicht te geven van de kast en alle sleutels die er op dat moment in zitten, inclusief de kleuren van de sleutelringen moeten zichtbaar zijn.
 • Het totaal aantal administrators is onbeperkt. Er zal ook nooit een meerprijs worden gevraagd indien er in de toekomst meer administrators dienen worden toegevoegd. Bij elke administrator moeten verschillende rechten kunnen toegewezen en ontnomen worden door de Supervisor Administrator. D.w.z. dat niet elke administrator hetzelfde kan instellen en programmeren.
 • De software bevat een logboek dat niet alleen alle handelingen op de kast zelf zal weergeven, maar ook alle gebeurtenissen in de software. Dit logboek moet men kunnen exporteren naar een PDF of CSV bestand. Alle alarmen zullen hierin duidelijk weergegeven zijn.
 • Een scholing van de software zal voorzien worden voor de aanwezige werknemers op de dag van de installatie.

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.

DE Nieuwe shop is online!

preloader